STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Stratejik Yönetim Dairesi

​Stratejik Yönetim Dairesinin görevleri şu şekildedir;

A) Bakanlığımız Stratejik Planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 
B) İdare faaliyetlerinin stratejik plana uygunluğunu  izlemek ve değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 
C) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 
D) Bakanlığımız  Aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak.
 
E) Gümrük ve Ticaret  Konseyi’nin sekretaryasını yürütmek.
 
F) Yatırım Ortamını İyileştirilme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) sekretarya görevini yürütmek.
 
G) Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının (2011-2013) Bakanlığımız sekretarya görevini yürütmek.
 
H) Gümrük ve Ticaret Bültenini yayımlamak.
 
I) Etki analizi yapmak üzere kurumsal altyapıyı oluşturmak.
 
J) Etki analizleri ve performans değerlendirme konusunda ilgili personele eğitim vermek.
 
K) Fikir geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.
 
L) Koordinasyon çalışmalarını yürütmek.