STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

 Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesinin görevleri şu şekildedir;

A) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

B) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

C) İdarenin görev alanına giren konularda,  hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,  kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

D) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

E) Soru önergelerinin cevaplandırılmasının koordinasyonunu gerçekleştirmek. 

F) Standart Dosya Planı ve Haberleşme Kodlarına ilişkin işlemleri yürütmek. 

G) Kamu Hizmetleri Envanterine ilişkin işlemleri yürütmek