Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Belgesi (UBTYS) 2016 Yılı Eylem Planı Yayınlandı

Ülkemizde son yıllarda önemli düzeyde artan Ar-Ge ve yenilik kapasitesi ile gündeme gelen yeni olanaklar ve yaklaşımlar üzerine TARAL (Türkiye Araştırma Alanı) paydaşlarının yer aldığı çeşitli görüş alma ortamlarının katkılarıyla eşgüdüm içerisinde UBTYS (2011-2016)  oluşturulmuştur.

Söz konusu Belge altı yıllık dönem için, ülkemizin Bilim Teknoloji ve Yenilik vizyonunu, önceliklerini ve ana hedeflerini içeren temel strateji belgesidir.

Eylemlerin gelişmeleri Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası olan (TUBİTAK) tarafından izlenmektedir.


2016 Yılı Eylem Planına www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabilmektedir.

UBTYS 2011-2016' da yer alan Stratejiler çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Eylem planında Bakanlığımız 1 eylemde işbirliği yapılacak kuruluşlar içinde yer almaktadır.

 

UBTYS 2011-2016 Stratejik Amaçlar ve Stratejiler Eylem Sorumlu Kurum/Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş(lar) Süre
D2.1.5. Araştırma altyapılarının (araştırma merkezleri, vb.) kurumlararası eşgüdüm içinde geliştirilmesi ile ulusal ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda etkin kullanımının sağlanması Ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırma alt yapı projelerinin yürütülmesi[iv] TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK UZAY İlgili Kamu Kurumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Özel Sektör Temsilcileri, TUG, UME, TSE 2014-2016