Başkanlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve 5018 sayılı Kanunu’na Yönelik Mali Yönetim Eğitim Programı Düzenlendi

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, 10, 11, 12 Mayıs 2018 tarihlerinde, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın (ATGV) Antalya’da (Aksu-Kundu’da) bulunan Eğitim ve Sosyal Tesisinde, merkez harcama birimlerimizde, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüzde ve Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüzde, maaş mutemedi, harcama yetkilisi mutemedi, satın alma memuru, taşınır kayıt yetkilisi görev unvanlarında bulunan yaklaşık 80 personele, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’nin kullanımının geliştirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Sinem ÇELEBİ’nin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri kapsamında personelin görev yetki ve sorumluluklarına yönelik farkındalık düzeyinin artırılmasını sağlamak amacıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığının Gümrük ve Ticaret Uzmanları Elif Tuğçe KANAK, Yücel KAPAN ile Mali Hizmetler Uzmanları Remzi ŞENOL, Oğuzhan UÇAR ve Merve ALAKARA’nın eğitici olarak görevlendirildiği Mali Yönetim Eğitim Programı düzenlenmiştir.