Başkanlığımızca Mali Yönetimi Eğitim Programı Düzenlenmiştir

Başkanlığımızca 11-17 aralık 2016 tarihleri arasında Mali Yönetim Eğitim Programı düzenlenmiştir. Eğitimde Taşınır Mal Mevzuatı ve Kamu Bilişim Sistemi (KBS)'de yer alan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile ilgili bilgiler verilmiştir. Eğitime ilişkin notlar aşağıda listelenmektedir:

11.12.2006 Tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği

23.08.2016 Tarihli Güncel Taşınır Kod Listesi

Denetim Sunumu

Düzeltme İşlemleri

Giriş Çıkış

Kullanıma Verme

Örnek Olay

Sayım Tutanağı Oluştururken Ekrana Gelen Hata Uyarılarına İlişkin Notlar

Sayım ve Yılsonu

Tesis Örneği

Tesis

TKYS Kullanım Kılavuzu

Tüketime Verme