Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018 – 2022 Stratejik Plan Paylaşım Toplantısı Yapıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018 – 2022 Stratejik Plan Paylaşım Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi.

22-23 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantıya, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, tüm Merkez ve Taşra Teşkilatından birim amirleri ile Bakanlık Stratejik Planlama Ekibinde görevli Daire Başkanları ve personeller katılmıştır.

Sayın Bakan Bülent TÜFENKCİ, toplantıda şeffaflığın önemine vurgu yaparak, “Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Eğer biz yaptığımız işlerin hesabını verebiliyorsak, şeffaflığı önceliyorsak her zaman başımız dik olarak yaptığımız işin gururuyla yolumuza devam ederiz” şeklinde konuştu.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Fatih İslam KARAOĞLU “Stratejik Planlama Ekibi; hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak çalışmalarını yürütmüş olup, elde edilen sonuçlar Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki Stratejik Planlama Koordinasyon ekibi tarafından konsolide edilerek Bakanlığımız taslak Stratejik Planı oluşturulmuştur.” diyerek taslak Stratejik Planın detaylarıyla aktarılacağını belirtmiştir.

Bu çerçevede, toplantı süresince yapılan sunumlar ile taslak Stratejik Planın önemi, hazırlık süreci, mahiyeti ve izleme sürecine ilişkin bilgilendirmeler yapılmış olup ardından katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.