İnsan Kaynakları Modellemesi Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi’nin ikinci aktivitesi olan İnsan Kaynakları Modellemesi kapsamında Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Fatih İslam KARAOĞLU başkanlığında 4 Ağustos 2017 Cuma günü bir ön hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, İnsan Kaynakları Modellemesi aktivitesine destek olacak mahiyette görüşler derlenmiş ve özellikle unvanlara ait yetkilerin belirlenmesi sürecinde Bakanlığımıza özgü iş ve işlemler ile yetki ve yetkinlikler değerlendirilmiştir.