STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Kurumsal Yeniden Yapılanma Projesinin 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında yer alan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinin bileşenlerinden biri olan ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi”nin 2.Yönlendirme Komitesi Toplantısı 29 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

2. Yönlendirme Komitesi Toplantısına Avrupa Birliği Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU), Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bakanlığımız temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantı, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Fatih İslam KARAOĞLU’nun açılış konuşması ile başlamış ve akabinde danışman firma tarafından Projenin kısa bir özetini, şu ana kadar gelinen aşamayı ve bir sonraki toplantıya kadar 3 aylık dönemde yapılması hedeflenen çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda danışman firma uzmanları tarafından Projenin aktiviteleri ile ilgili olarak izledikleri yöntemlere ilişkin bilgiler de katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Sunum esnasında ve sonrasında katılımcılar tarafından projeye ilişkin mevcut durum ve yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmeler yapılmış, önerilerde bulunulmuş ve katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.