STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Çiftci başkanlığında, Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi”nin Genel Değerlendirme Toplantısı 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

Bakanlık birim amirleri ile proje faaliyet liderleri ve irtibat personelinin katılım sağladığı Toplantı’da Bakan Yardımcımız Sayın Çiftci, Bakanlığımızın daha etkin bir hale gelmesi için Kurumun kendini gözden geçirdiği ve yürütülen projeleri hesaba çektiği bu tür toplantıların çok faydalı olduğunu vurgulamıştır.

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Fatih İslam Karaoğlu ise konuşmasında, proje kapsamında yapılan ve yapılacak olan tüm faaliyetlere ilişkin katkılara ihtiyaç duyulduğunu ve dile getirilecek tüm olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin Projenin geleceği için kıymetli olduğunu belirtmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Danışman Firma tarafından tasarlanan Bakanlık iş süreçleri, iyileştirme noktaları, organizasyon yapısı tasarımı ve hazırlanan proje kartlarına ilişkin bir sunum yapılmıştır. Sunum esnasında ve sonrasında ise Bakanlık yöneticilerinin Proje ile ilgili eleştirileri, değerlendirmeleri ve önerileri alınmıştır.

Genel Değerlendirme Toplantısını izleyen bir sonraki günde Projenin Değişim Yönetimi Aktivitesi kapsamında Yrd. Doç. Dr. İrfan MISIRLI tarafından sosyal davranışlar ve insan ilişkileri, kurum içi iletişim, çalışanlarda motivasyon artırma teknikleri ve yönetici çalışan (ast-üst) ilişkileri başlıkları altında iletişim tekniklerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.