Maaş Ödemelerini Gerçekleştirecek Bankanın Tespit Edilmesi ve Bakanlığımız Personeline Ödenecek Promosyon Tutarının Belirlenmesi Amacıyla İhale Yapıldı

Bakanlık Makamının 12.07.2017 tarihli ve 26455946 sayılı Onay’ı ile görevlendirilen Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda, 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU’nun Başkanlığında, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Vekili Yalçın ÖZDEN ve yetkili sendika temsilcisi Genel Başkan Yardımcısı Feyim BİNGÖL’ün katılımıyla kurulan 3 kişilik komisyon tarafından 10 Ağustos Perşembe Günü ihale yapılmıştır.
 
İhaleye, yedi banka davet edilmiştir.
 
1- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye İş Bankası A.Ş
5- Akbank T.A.Ş.
6- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
7- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 
İhalede altı Banka tarafından teklif verilmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında gerçekleşen açık artırma 153 tur boyunca devam etmiş ve ihaleyi kişi başına en yüksek promosyon tutarını teklif eden Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. kazanmıştır.
 
İhale sonucuna göre, 3 yıllık bir süre boyunca maaş ödemelerini gerçekleştirecek olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, Bakanlığımız personeline, 15 Kasım 2017 tarihine kadar, 2.053,00 TL tutarında, peşin olarak bir seferde promosyon tutarı ödenecektir. 
 
İhalemize katılarak teklif veren bütün bankalara, açık artırmada yarışmak suretiyle, ihalenin şeffaflığına ve rekabet düzeyine katkıda bulunan Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve en yüksek teklifi vermek suretiyle ihalemizi kazanan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya teşekkür ederiz.
 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile imzalanacak Protokol Bakanlığımızın bütün birimlerine gönderilecektir.
 
Saygılarımızla.