Başkanlığımız İç Kontrol Dairesi Tarafından “İç Kontrol” Konulu Çalışma Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

19.11.2013 tarihinde İç Kontrol Dairesi tarafından “İç Kontrol” konulu çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU ile Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlarına "Bir Yönetim Modeli: İç Kontrol Sistemi" konulu sunum yapılmıştır.
 
Onuncu Kalkınma Planı ve Bakanlığımız 2013-2017 dönemi Stratejik Planında yer alan hedefler temel alınarak, Bakanlığımız 2014 yılı “İç Kontrol Eylem Planı” hazırlık çalışmalarına ilişkin yol haritası değerlendirilmiştir.

 

Toplantı Sunumuna Ulaşmak İçin Tıklayınız