Başkanlığımız Personeline Proje Hazırlama Eğitimi Verildi

02.04.2014 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı personeline yönelik Stratejik Yönetim Dairesi koordinesinde “Avrupa Birliği Finansmanlı Projelerin Hazırlanma Süreçleri” ile ilgili eğitim verilmiştir.
 
1 gün süren eğitimde, Başkanlığımız personeline eğitici firma tarafından “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Tanıtımı, Avrupa Yardım İşbirliği Programı (Europeaid) İhale Süreçleri ve Teknik Şartname Hazırlama (ToR)" konulu sunum yapılmış ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.