Kurumsal Yeniden Yapılanma Projesinin İlk Yönlendirme Komitesi Toplantısını Gerçekleştirildi

Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında yer alan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinin son bileşeni Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi’nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı 01 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-I) 2012 Yılı Programlaması kapsamında yer alan "Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII" proje paketinin son bileşeni Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi’nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı 01 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Fatih İslam KARAOĞLU’nun açılış konuşması ile başlamış ve şu ana kadar yapılan çalışmaların kısaca altı çizilmiştir. Açılış konuşmasını takiben proje ekibi tarafından yapılan çalışmalar ve gelinen aşama hakkında detaylı bir sunum yapılmıştır.
Toplantıya, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) temsilcileri ile Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi de katılım sağlamıştır. Tarafların, projeye ilişkin değerlendirmeleri ile toplantıya devam edilmiştir. Akabinde, soru ve cevaplar ile proje süreci analiz edilmiş ve temsilciler düşüncelerini aktarmışlardır. Son olarak, projeye ilişkin takvim ele alınmış ve katılımcılar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine değinilmiştir.