Stratejik Yönetim Dairesince, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Projesi İş Tanımı Belgesi Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Trabzon Ve Sarp’a Çalışma Ziyaretleri Düzenlendi

Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA I) kapsamında Stratejik Yönetim Dairesi koordinasyonunda yürütülen Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Projesinin, İş Tanımı Belgesi (Terms of Reference) hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iş akışlarının yerinde incelenmesi amacıyla 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde Trabzon ve Sarp'a çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.

Trabzon Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ve Sarp Gümrük Müdürlüğü’ne yapılan ziyaretler Dairemizde görevli Gümrük ve Ticaret Uzmanı Yeliz GÜRLEK, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Levent Doruk KANAK ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Elif Tuğçe KATIRCIOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. İki günlük ziyaret sonucunda, İş Tanım Belgesi'nin daha sağlıklı hazırlanması için gerekli bilgi ve ön çalışma edinilmiştir.