Yönetim Bilgi Sistemleri Dairemiz 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi’ne katıldı

Yönetim bilişim sistemleri disiplininin ulusal kimliğini pekiştirmek ve ilgili paydaşlar ( akademisyenler, öğrenciler, sanayi kuruluşları kamu ve özel sektör temsilcileri) arasında bilgi paylaşımı sağlayarak ileriye dönük gündem oluşturmaya katkı sunmak amacıyla, 8-9-10 EKİM 2015 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi’ne Yönetim Bilgi Sistemleri Dairemizden Gümrük ve Ticaret Uzmanı Koray ÇAYIRPINAR ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları Rahmi ÇETİN ve Seda AKKAYA tarafından katılım sağladı.

Kongrede, kamu ve özel kesimden paydaşlarla iş ve işleyiş süreçlerinde; büyük veri, veri madenciliği, veri ambarı, karar destek sistemleri, kullanılabilir verinin yoğunluğu, e-devlet uygulamaları, veri işleme süreçleri gibi birçok kavram üzerinde bilgi alışverişinde bulunularak yönetim bilgi sistemleri alanındaki gelişmelere dair ve özellikle veri güvenliği ve yönetim bilgi sistemlerinin kamudaki uygulamalarına dair çeşitli oturumlara katılım sağlandı.