Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı (Birimler Bazında Ayrılmış)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
(Birimler Bazında Ayrılmış)
1 Gümrükler Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
2 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
3 İç Ticaret Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
4 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
5 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
6 Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
7 Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
8 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
9 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İndirmek İçin Tıklayınız
10 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İndirmek İçin Tıklayınız
11 Strateji Geliştirme Başkanlığı İndirmek İçin Tıklayınız
12 Hukuk Müşavirliği İndirmek İçin Tıklayınız
13 Personel Daire Başkanlığı İndirmek İçin Tıklayınız
14 Eğitim Dairesi Başkanlığı İndirmek İçin Tıklayınız
15 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İndirmek İçin Tıklayınız
16 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İndirmek İçin Tıklayınız