Stratejik Planlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Stratejik Planları
1  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı İndirmek için Tıklayınız
2  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2016-2017 Stratejik Planı
(Güncelleştirilmiş Hali)
İndirmek için Tıklayınız
3         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı İndirmek için Tıklayınız
4
        Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
                              (Birimler Bazında Ayrılmış)
İndirmek İçin Tıklayınız
5         Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı İndirmek için Tıklayınız